Điểm thưởng dành cho kimchi8

 1. 20
  Thưởng vào: 11/12/19

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 10
  Thưởng vào: 9/3/19

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 14/6/18

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 14/9/17

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.