Điểm thưởng dành cho dinhqt82

 1. 10
  Thưởng vào: 18/12/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 10/11/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 7/11/17

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.